Výstava o mlékárně

V rámci Michalských slavností 2014 jsme pro Vás připravili v kostnici výstavu o zdejší mlékárně a lidech, kteří v ní pracovali.

Mlékárenský závod v Horní Pěně byl založen v roce 1905. Budovu postavilo mlékařské družstvo složené z rolníků z Horní Pěny, Dolní Pěny, Německého Malíkova, Kačleh a Nové Vsi, kde byla filiálka zdejší mlékárny. Podobné závody byly i v dalších obcích, např.: v Dobré Vodě, Blažejově a Jarošově nad Nežárkou.

Předsedou mlékařského družstva byl poslanec Rakousko-Uherského sněmu pan Soukup, rolník z Kačleh.

Rolníci ze všech zúčastněných obcí dodávali mléko podle smlouvy. Denně přiváželi mléko z každé vsi dva formani. Nejdříve se v mlékárně vyrábělo máslo, tvaroh a tvrdý sýr. V počátcích zde bylo zaměstnáno pouze 5 lidí – ředitel, účetní, strojník a dvě ženy,k jejichž povinnostem patřil mimo jiné i úklid provozu a sběr vajec od soukromých dodavatelů. Je pravděpodobné, že ředitelem mlékárny byl již od jejího založení pan Pifrater, Němec, který sem přišel ze Švýcarska. Jeho žena pocházela z Dolní Pěny.

Mlékárna celkem dobře prosperovala, rolníci dodávali mléko podle sjednané dohody. Jestliže někteří majitelé skotu dodali větší množství mléka, než bylo sjednáno, byli odměněni máslem podle množství mléka dodaného navíc.

Avšak i zdejší mlékárnu zasáhla krize. V roce 1932 již neměla odbyt na své výrobky a velké množství zboží se zkazilo. Tehdy se manželka ředitele zastřelila. Pifrater vedl mlékárnu do roku 1938, kdy odešel s dospělou dcerou a synem z obce neznámo kam.

Mlékárnu převzal Jergl ze Člunku a vedl ji až do června 1945, kdy byl odsunut. Mlékařské družstvo však pracovalo dál. Kdo chtěl být členem, musel dát podíl podle počtu dojnic. Prvním předsedou družstva byl po válce pan Čekal z Dolní Pěny a po něm pak pan Karel Koudelka z Horní Pěny.

V roce 1949 byly zrušeny mlékárny v Blažejově a na Dobré Vodě a naše mlékárna spolu s mlékárnou ve Stráži nad Nežárkou byla znárodněna a převedena do správy závodu v Jarošově nad Nežárkou. Kromě másla a měkkého tvarohu se zde začal vyrábět smetanový sýr v trojúhelnících, který se stal velmi oblíbeným výrobkem. Bohužel se po zrušení naší mlékárny přestal vyrábět.

Článek je převzat z vesnické kroniky, autorkou článku je Jaroslava Pešková